Składy, Magazyny, Produkcja, Szerokie Tory/TRAFO

Tyszowce
629000
26 zł/m
2
szczegóły oferty
Rodzaj nieruchomości: Działka
Rodzaj oferty: Sprzedaż
Powierzchnia: 24020 m2
opis nieruchomości

W swojej ofercie na sprzedaż posiadamy teren inwestycyjny po byłej Fabryce Cegieł o powierzchni 24020 m2. 
       
Grunt znajduje się w województwie Lubelskim, powiat tomaszowski,
miejscowość Tyszowce,  ul. Kościelna 108 -  30 km do przejścia granicznego na Ukrainę.
 
Działka składa się z trzech numerów
- działka nr 1624/2 - 0,6889 ha
- działka nr 1625 -1,0632 ha
- działka nr 1289 -0,6499 ha 
Łączna powierzchnia terenu 2,4020 ha 

✅Działka ewidencyjna
Tyszowce, obręb Tyszowce - Miasto, numer dz.1625
061812_4.0016.1625
✅ Poniżej link do e mapy
https://tyszowce.e-mapa.net?userview=6
 
Nieruchomość objęta jest  MPZP oznaczona symbolem P- TERENY OBIEKTÓW
PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW.

Ogólne warunki zapisu planu:
Powierzchnia zabudowy maksymalnie do 50 % powierzchni terenu.
Obowiązuje pozostawienie na działce nie mniej niż 20 % powierzchni biologicznie czynnej.
Wskaźnik intensywności zabudowy ustala się od 0,2 do 1.
Nieprzekraczające linie zabudowy należy przyjąć zgodnie z załącznikiem graficznym.
Wymogi wobec zabudowy :
-maksymalna wysokość budynków do jednej kondygnacji nadziemnej  i nie więcej niż 10 m do kalenicy.
-posadowienie parteru do 1,0 m powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku 
-dachy o połaciach nachylonych pod kontem 45 stopni.
-do zrealizowanych budynków dopuszcza się  ich późniejszą adaptację,
 z możliwością rozbudowy, przebudowy,  remontów i zmiany sposobu użytkowania oraz uzupełnienia zainwestowania terenu.
Realizacja inwestycji jest dopuszczalna pod warunkiem nie powodowania uciążliwości w sąsiadujących terenach zabudowy mieszkaniowej.
-Obowiązuje zagwarantowanie miejsc do parkowania w ilości zaspokajającej potrzeby projektowanego przeznaczenia , min 1 miejsce do parkowania na każde 25 m 2 powierzchni użytkowej w budynkach usługowych.
-Ogrodzenie działki w odległości o drugiej nie mniejszej niż w linii rozgraniczającej terenu.
-Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów małej architektury.
-Zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia terenu i obsługi inżynieryjnej.
-Obsługa komunikacyjna z przydzielonych do terenu wydzielonych dróg 

Grunt uzbrojony jest w :media :
✅ Prąd oraz własna stacja trafo
✅ woda 
✅gaz 
W promieniu 15 km znajdują się szerokie Tory.
Na działce znajduje się własna stacja TRAFO o mocy 260 KV idealnie nadająca się pod montaż paneli fotowoltaicznych, Każdy to chciałby zacząć tego typu inwestycje zaoszczędza czas i pieniądze. 

Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń i umów się na prezentację .

Opiekun oferty 
Małgorzata Piłat 
601 099 272

Ofertę przygotował/a
Małgorzata Piłat

    klienci o nas

    powered by getknow